Brystrekonstruksjon

Brystrekonstruksjon

Årlig får ca 3500 kvinner brystkreft. I tillegg til den psykiske belastning det medfører å få kreftdiagnosen, sliter mange med manglende selvbilde som følge av det fysiske tap av brystet.
Kreftdiagnosen stilles ved trippeldiagnostikk. Det vil si ved hjelp av mammografi eller ultralyd, vevsprøve og kirurgisk vurdering.

Operasjonen foretas ved sentral-og regionsykehus.

Størrelsen på svulsten og dens beliggenhet i brystet avgjør om man kan utføre brystbevarende kirurgi eller om hele brystet må fjernes.
Alle som ønsker brystbevarende kirurgi må ha strålebehandling 5 påfølgende dager i 4 uker.
I tillegg bestemmer man utifra vevsprøver og alder om man skal ha tilleggsbehandling med cellegift og antihormonelle medisiner.

Ved brystrekonstruksjon forsøker kirurgen å tilføre mer hud og vev i det området der brystet er fjernet. Senere lages det brystvorte.

Brystrekonstruksjon med protese

Dette er den vanligste rekonstruksjonsmetoden.
De fleste bruker en protese som består av et ikke fylt saltvannskammer og et ferdig fylt silikonkammer.

Disse protesene kalles ekspanderproteser og de utvides når man fyllerde med saltvann via en ventil som plasseres under huden i armhulen.
Når protesen utvider seg, vil også huden strekke seg og man kan skape et bryst.

De som egner seg best til denne rekonstruksjonsmetoden er de som ikke har så stram hud på brystveggen etter kreftoperasjonen og de som har rikelig med underhudsfett.
I tillegg bør arret ligge noe høyt for at protesen ikke skal forskyves oppover i forbindelse med saltvannspåfyllingen.

Denne metoden egner seg ikke ved uttalt stråleskadet hud.

Protesen legges inn via det gamle arret (asps)

Protesen fylles med saltvann (asps)

Et nytt bryst er rekonstruert (asps)


Rekonstruksjon med eget vev

Denne metoden brukes for å gjenskape et naturlig heng i brystet.

Når man rekonstruerer med eget vev henter man vanligvis dette fra magen og i enkelte tilfeller fra ryggen. Vevet kan flyttes ved at det henger fast i et blodkar - såkalt "stilket forflytning" eller ved at man tar ut vevet sammen med en tynn blodåre og flytter det til sin nye plasssering og syr vevets blodåre til en ny blodåre på brystet - "fri forflytning".

Vevslappen kalles således for en "stilket lapp" eller en "fri lapp". Fordelen med stilkede lapper er kortere operasjonstid og enklere teknikk enn frie lapper.

Ulempen er større grad av vevshenfall i det rekonstruerte brystet og svekket muskulatur. Fordelen med frie lapper er bedre tilpasning av det nye brystet og mindre vevshenfall.
Ulempen er lengre operasjonstid og mer komplisert teknikk.

Man velger ofte stilkede lapper til eldre med tilleggssykdommer, mens yngre, friske oftere rekonstrueres med frie lapper.

De som røyker må slutte med dette i god tid før operasjonen.

For å rekonstruere bryst med eget vev er man avhengig av et visst hudoverskudd på mage eller rygg. Vanligvis foretrekker man å bruke vev fra magen fordi det oftest er overskudd av hud her,og fordi arrene mindre synlige.

Rekonstruksjon med DIEP lapp (Deep Inferior Epigastric Perforator flap)

Dette er etter hvert blitt en av de vanligste rekonstruksjonsmetodene for bryst og er en fri lapp med hud og underhudsfett fra magen.

Operasjonen

Dagen før operasjonen tegnes det på pasienten. Man planlegger hvor mye vev som skal flyttes fra magen og tegner inn den nye posisjonen på brystet.

Operasjonen starter med å skjære ut hudlappen på magen. Deretter finner man små, tynne blodårer på undersiden av hudlappen som vi følger gjennom den rette bukmuskelen og videre til lysken. På denne måten får man god lengde på blodåren og den har også større diameter jo lengre vekk den kommer.
Arret på brystet skjæres bort og hele hudlappen flyttes til brystet. Her syr man sammen blodårer fra hudlapppen til små blodårer som går langs brystveggen. Det legges dren under det nye brystet og på magen. Brystet justeres til riktig størrelse og sys inn.

Huden på magen trekkes ned og navlen flyttes. Huden lukkes vanligvis med sting som forsvinner av seg selv. Operasjonstiden er ca 6,5 timer. På magen legges det på tape over såret og bandasje. Noen ganger føres det inn små kanyler i brystet kan fortelle kirurgen om blodtilførselen er adekvat.

Pasienten ligger vanligvis på intensivavdelingen over natten og flyttes til sengeposten dagen etter. Det gis antibiotika og blodfortynnende midler. Det tilpasses en panty rundt magen.
Pasienten mobiliseres gradvis og reiser hjem etter en uke.

Deretter sykemelding i 4 uker. Kontroll etter 14 dager. Reduksjon eller løft av det andre brystet skjer vanligvis etter 6 måneder.

Rekonstruksjon med TRAM lapp (Transvers Rectus Abdominis Musculocutaneus flap)

Denne lappen brukes ofte hos de med tilleggssykdommer hvor det er nødvendig med kort operasjonstid. Det kosmetiske resultatet er like bra som med DIEP lapp, men oftere ses noe større vevshenfall.

Operasjonen

Prosedyren er nogenlunde lik som for DIEP lapp. Man tegner opp på magen dagen før operasjonen og bestemmer mengden vev som skal brukes og plasseringen på brystet.

Operasjonen starter med å skjære ut hudlappen på magen. Deretter deles den ene rette bukmuskelen (rectus abdominis) ned mot lyskebåndet. Hele muskelen og hudlappen får nå blodforsyning ovenfra. Muskelen og hudlappen løftes fra underliggende vev helt opp til undersiden av ribbena. Samtidig fjernes arret på brystet og det lages en lomme som det nye brystet skal legges i.

Hudlappen med muskel tunneleres under huden opp i såret på brystveggen. Det legges inn dren, lappen justeres og sys inn med sting som forsvinner av seg selv. Det brukes ingen monitorering for blodtilførselen.

På magen er det blitt en defekt hvorman ofte legger inn et nett av kunststoff for å unngå brokk. Styrken i mageregionen blir vanligvis lite påvirket. Det legges også dren på magen og huden lukkes også her med sting som løser seg opp. Det legges tape over sårene og bandasje på magen.

Operasjonstiden er ca 2,5 timer. Man våkner opp på postoperativ avdeling og overføres til sengeposten i løpet av kvelden. Dagen etter tilpasses en panty til magen og vi starter med gradvis mobilisering.
Du får blodfortynnende medisiner og antibiotika. Hjemreise etter en uke.

Man kommer til kontroll etter ca. 14 dager. Etter 3-6 måneder reduseres eller løftes det andre brystet og det lages brystvorte.Latissimus dorsi lapp

Denne rekonstruksjonen er en stilket lapp og baserer seg på hud og muskel fra ryggen.
Muskelen som brukes er "skimuskelen", slik at man kan få noe nedsatt kraft i skulderen etterpå.

Operasjonen

Dagen før operasjonen tegner man opp den huden som skal brukes fra ryggen og plasseringen på brystveggen.

Operasjonen starter med å skjære ut hud og muskel fra ryggen. Blodforsyningen kommer fra en blodåre helt oppe i armhulen. Vi fjerner det gamle arret på brystveggen og lager en lomme for det nye brystet.

Hud-og muskel lappen trekkes under huden til sin nye plassering.
Ofte må man legge inn en liten silikonprotese under lappen for å få nok fylde. Det legges dren på ryggen og under det nye brystet.

Brystet justeres og sys inn med sting som løser seg av seg selv. Tilsvarende sting brukes på ryggen. Det legges på tape over sårene og til slutt en komprimerende trykkbandasje på ryggen.

Du kommer til en postoperativ overvåknings avdeling og sendes oftest ned til sengeposten samme kveld. Du får blodfortynnende og antibiotika.

Operasjonstiden er ca 2,5 timer.

Du mobiliseres neste dag og ligger ca 4-5 dager på sykehuset.
Du kommer til kontroll etter 14 dager.

Etter 3-6 måneder reduseres eller løftes det andre brystet og det lages brystvorte.Brystvorterekonstruksjon

Brystvorten rekonstrueres vanligvis 4-6 uker etter brystrekonstruksjon med protese og 3 mnd etter rekonstruksjon med eget vev.
Det er flere måter å rekonstruere brystvorten på som alle gir gode resultater. Det beskrives her de to vanligste metodene:

Rekonstruksjon av brystvortekompleks med tatovering

Ved hjelp av huden på brystet lages et lite kremmerhus i lokalbedøvelse. Det sys med sting som fjernes etter 2 uker. Til og begynne med er nippelen relativ høy, opptil 2 cm.

Etter 4-6 uker skrumper den betraktlig og kan faktisk nesten forsvinne helt. Det er derfor viktig å ikke bruke stram bh i denne tiden.

Etter 4 uker tatoveres det rundt nippelen i lokalbedøvelse og man forsøker å finne riktig farge. Ofte blir brystvortekomplekset noe mørkt med èn gang, men dette avblekes etter en stund og noen ganger må man tatovere èn gang til.
Vi kan også tatovere den andre siden slik at det blir mer harmoni.

Rekonstruksjon av brystvortekompleks med hudtransplantat

Ved hjelp av huden på brystet lager man en nippel. Vi får da en defekt rundt. På denne defekten legges det et tynt hudtransplantat som hentes fra lysken.
Såret i lysken lukkes med sting som fjernes etter 2 uker og blir som regel nesten ikke synlig. Vi bruker hud fra lysken for å få en farge på huden som er mest mulig lik den andre brystvorten.

Ulempen med denne operasjonen er at brystvortekomplekset avbleknes med tiden. I de tilfeller tatoveres det.

Cosmo Clinic