Mageplastikk

Vi har mange års erfaring med mageplastikk og utfører også stor mageplastikk uten arr rundt navlen.

Mageplastikk

Formålet med bukplastikk er å fjerne uønsket hud på magen.

Generelt om mageplastikk - bukplastikk

Noen opplever at de har fått for mye fettvev eller hud på magen. Som oftest er det en kombinasjon av begge deler. De vanligste årsakene til dette er svangerskap og/ eller vektreduksjoner. Noen har fått uønskede folder og arr som følge av andre operasjoner i mageregionen. Dette kan oppleves som et kosmetisk problem. Noen forteller at dette er til hinder for normal livsutfoldelse. Enkelte forteller at de aldri viser seg naken for sin partner eller at de ikke viser seg i bikini. Andre ønsker behandling fordi dette gir funksjonelt besvær. Det kan være problemer med tilpasning av klær, for eksempel vanskeligheter med å finne bukser som er behagelige eller det kan oppstå hudproblemer i form av sårhet, fuktig og irritert hud eller ubehagelig lukt i området hvor hud ligger an mot hud. Bukplastikk/ mageplastikk er en operasjon som har til hensikt å korrigere disse problemene. Ved denne operasjonen fjernes hud-og fettvevsoverskudd i mageregionen. Vi skiller vanligvis mellom nedre bukplastikk/ minibukplastikk og full bukplastikk.

Ved nedre bukplastikk fjernes det kun en hudfold nederst på magen. Dette kan gjerne kombineres med fettsuging av hele eller av øvre del av mageregionen. Fordelen med dette inngrepet er at det ikke er så omfattende. Ulempen er at man ikke får strammet huden over navlen fordi navlen virker som et forankringspunkt i forhold til den øvre magehuden. Dersom man har mye løs hud over navlen kan dette gi et noe uproporsjonalt utseende med en løs øvre del og en stram, flat nedre del. Dersom navlen allerede er trukket nedover kan dette forsterkes. Ved stygge arr etter keisersnitt med unormale folder over arret kan dette være en god måte å korrigere dette på. Ved en ordinær nedre bukplastikk kan man ikke korrigere glipper mellom de rette magemusklene. Da finnes det en ”spesialvariant” av nedre bukplastikk som kan komme til anvendelse. Nedre mageplastikk er et relativt lite inngrep som hos de fleste gir lite smerter etter operasjonen. Rekonvalesenstiden er vanligvis kort.

Ved full mageplastikk korrigeres løs hud over og under navlen. Det legges da et ekstra snitt rundt navlen for å løsne denne fra omkringliggende hud. På denne måten slipper navlen tak i huden og man får strammet opp huden på hele magen. Arret vil i begge tilfeller ende opp nederst på magen i nivå med trusekanten, men ved stor bukplastikk vil man også få et arr rundt navlen. Det nederste arret er vanligvis også noe lenger ved stor bukplastikk. I tillegg til disse hovedmetodene finnes det andre varianter. I forbindelse med konsultasjonen vil vi gjennomgå de ulike alternativene og basert på erfaring komme med et forslag til metode som vi mener vil gi best resultat hos deg og i størst mulig grad innfri de forventningene du har.

Bukplastikk kan være et omfattende inngrep og nedenfor omtales en del forhold omkring denne operasjonen som du bør kjenne til.

Magemuskler: Noen har også fått en unormal svekkelse i midtlinjen på magen. Dette kalles på fagspråket rectusdiastase og er ikke det samme som brokk. Muskelglidningen har som regel kommet etter svangerskap. De to rette magemusklene som normalt sitter sammen i midtlinjen har blitt presset fra hverandre for å gi plass til det voksende fosteret. Dette er mer vanlig hos mindre kvinner som har født store barn og ved tvillingfødsler. Det kan også sees hos personer som har hatt høy BMI (kroppsmasseindeks) og gjennomgått store vekttap som følge av konvensjonell slanking eller slankeoperasjoner. Mindre spalter kan ofte gå tilbake spontant, større glipper vil som regel være permanente. Rent kosmetisk kan en betydelig muskelglippe gi en fremoverbukende mageprofil. Enkelte som har uttalt spredning av de rette magemusklene forteller at de får spørsmål om de er gravide. Ofte har også resten av bukveggsmuskulaturen blitt tøyd. Tidligere har dette ikke vært oppfattet som et medisinsk problem, men enkelte undersøkelser har vist at dette kan være en medvirkende årsak til lave ryggsmerter. Noen fysioterapeuter mener at en betydelig muskelspalte fører til dårlig kontroll med kjernemuskulatur og dette kan medføre muskulære smerter i korsryggen. Det er viktig å huske på at det kan være mange årsaker til ryggsmerter, og det er derfor vanskelig å si om korreksjon av muskelspalten vil bedre plagene hos enkeltpasienter. Dersom det foreligger unormal øket avstand mellom de rette magemusklene er det vanlig å sy disse sammen i forbindelse med at det utføres full/ stor bukplastikk.

Fettsuging: Det er vanlig å kombinere bukplastikk med fettsuging av underhudsfettet i mageområdet. Unntaket er hos svært tynne personer med minimalt med underhudsfett. Noen personer har lite hud overskudd men lokaliserte, avgrensede fettansamlinger i mageregionen. Er hud kvaliteten god, dvs. lite strekkmerker og tykk, kraftig hud med god elastikk (sammentrekningsevne) kan fettsuging uten annen kirurgi noen ganger være god behandling. Hos pasienter som har vært gravide eller gått ned mye i vekt vil det ofte være et hud overskudd som må opereres bort for å oppnå et godt resultat. Hos mange ser vi at øket mengde fettvev på magen også er kombinert med noe øket fettvev på øvre hofter (”love handles”). Noen er tilfreds med dette, andre ønsker å redusere dette området samtidig. Kombinasjonen mageplastikk og fettsuging av øvre hofter er en vanlig kombinasjon. Dette gir ofte et velproporsjonert resultat. Disse inngrepene kan gjøres i en operasjon. Rekonvalesens tiden forlenges ikke ved at man gjør fettsuging av hoftepartiet. Noen pasienter har en medfødt tendens til å lagre overskuddsfett på innsiden av bukveggen. Disse pasientene henvender seg av og til med spørsmål om korreksjon av øket mageomfang. Det innvendige fettlageret er ikke tilgjengelig for kirurgisk behandling, og eneste måten å redusere bukomfanget er ved å redusere vekten.

Kroppsvekt: Det anbefales ikke at man gjennomgår denne operasjonen før man har en stabil vekt (minimum 6 mnd. etter større vekttap). Hudoverskuddet som fjernes under operasjonen er tilpasset den fasongen kroppen din har når du gjennomgår inngrepet. Dersom du går vesentlig ned i vekt etter en mageplastikk vil du oppleve at huden på magen blir løsere. Dersom planlegger å slanke deg mye bør du gjøre dette før du kommer til undersøkelse og operasjon. Det er videre ikke anbefalt å gjennomgå denne operasjonen dersom du har kroppsmasse indeks (BMI) over ca 28. Dersom du er frisk for øvrig kan en vurdere å gjøre nedre mageplastikker ved BMI opp til ca 30. Kroppsmasse indeks finner du ved å dele kroppsvekten din på høyden i meter ganget med seg selv. (Eks. vekt 70 kg, høyde 1.65 gir 70 / (1.65 x 1.65 ) )= 25,7. Årsaken til dette er at ved høyere kroppsmasseindeks er det øket risiko for tilhelingsproblmer, dvs. at sårene gror dårlig. Dette kan også øke risikoen for infeksjoner, stygge arr og harde klumper i brystene etter operasjonen.

Brokk: Dette er en utposning av bukhinnen gjennom et svakt parti i bukveggen. Relativt ofte ser vi at pasienter som kommer til undersøkelse med tanke på mageplastikk har mindre brokk. Disse er typisk lokalisert til navlen eller midtlinjen over navlen. Ofte er ikke pasienten klar over at det foreligger brokk, da disse noen ganger kun viser seg som en liten kul i underhuden og gir lite plager. Disse kan oftest korrigeres i forbindelse med mageplastikk operasjonen. Dette er vanligvis en tilleggsoperasjon som kan forlenge operasjonstiden og dermed kostnadene forbundet med en mageplastikk. Dersom du tidligere er operert for brokk i bukveggen (ikke lyskebrokk) kan det være nyttig om du har med deg en kopi av journalen din slik av vi ser hvordan denne operasjonen ble utført.

Graviditet: Gjennomgått svangerskap er den vanligste årsaken til at man har utviklet løs hud på magen. Vi anbefaler at du venter minimum 6 mnd. etter avsluttet svangerskap og amming før du vurderer å gjøre en bukplastikk. Årsaken til dette er at rett etter svangerskap er vil huden og bukveggen være unormalt løs, og en del av dette vil bedre seg spontant med tiden. Dersom du vurderer å få flere barn er det uhensiktsmessig å gjennomgå en bukplastikk da et nytt svangerskap vil ødelegge resultatet etter en bukplastikk. Evnen til å gjennomgå nye svangerskap vil ikke påvirkes.

Tobakk: Du må ikke bruke nikotin (tobakk, snus, e-sigaretter, nikotin tyggegummi) 4 uker før og 2 uker etter inngrepet. Årsaken til dette er at nikotin nedsetter blodsirkulasjonen til huden. Nedsatt blodsirkulasjon øker risikoen for infeksjoner, sårproblemer, stygge arr og kan i verste fall forårsake store hudskader (nekroser) i operasjonsområdet.

Tidligere operasjoner: Arr etter keisersnitt, blindtarmsoperasjoner, kikkehullsoperasjoner og arr i midtlinjen byr sjelden på noe problem. Store tverrgående arr i øvre del av magen kan gi nedsatt blodsirkulasjon i huden nedenfor det gamle arret. Dette kan medføre at kirurgen ikke kan gjøre en stor bukplastikk.

Kombinerte inngrep: Ved mye løs hud som strekker seg ut på hoftepartiet kan det være aktuelt å kombinere bukplastikk med flankeplastikk / seteløft. Det er som nevnt ovenfor relativt vanlig å kombinere bukplastikk med fettsuging av øvre hofter. Noen opplever også at venusberget er unormalt fremtredene eller har seget ned. Dette er også forhold som kan korrigeres ved mindre tilleggsoperasjoner i forbindelse med bukplastikk. Noen velger også å kombinere en minibukplastikk med fettsuging av området over navlen. Dette kan være en gunstig kombinasjon dersom det er lite løs hud over navlen.

Resultat: I forbindelse med forundersøkelsen bruker vi mye tid på å kartlegge dine forventninger til resultatet. Ved bruk av bildeeksempler vil vi forsøke å gi deg et mest mulig realistisk inntrykk av hva slags resultat vi kan oppnå hos deg. Resultatet vil variere med utgangspunktet. Noen pasienter har et mindre hudoverskudd som kun omfatter nedre del av magen, andre som har gått gjennom store vekttap har et stort hudoverskudd over hele magen som også strekker seg ut på hoftene og bakover på ryggen. Disse vil naturligvis ende opp med forskjellige resultater. Selv om det kan virke som en selvfølge er det viktig å poengtere at når man sitter vil huden på magen være løs og folde seg, men selvsagt i mindre grad enn før operasjonen.

Generelt vil alt hudoverskudd i mageregionen fjernes og gjenværende hud strammes jevnt opp. Strekkmerker som er utenfor det hudområdet som fjernes vil ikke endres. Kort tid etter operasjonen vil du være ”unormalt” stram. Dette kan gjøre at du synes det er vanskelig å gå helt oppreist. Huden vil tøyes etter hvert og etter ca. en uke vil de fleste gå normalt oppreist. Dette kan ta lenger tid dersom magemusklene er sydd sammen, men blir aldri noe permanent problem. Noen ganger kan enden på sårene over hoftepartiet være unormalt frembukende, såkalte ”museører”. Dette vil alltid bedre seg over tid, men dette kan ta opptil 6 mnd. Dersom disse ikke retter seg spontant kan det være aktuelt med mindre korreksjoner i lokalbedøvelse. Sjansen for at dette skal skje er mindre dersom det er gjort fettsuging av øvre hofter/ flanker.

Før operasjonen

Du bør være frisk og ikke ha noen alvorlige sykdommer da det kan være en relativ kontraindikasjon mot å utføre dette inngrepet. Gjennomgått hjerteinfarkt, blodpropp eller andre alvorlige sykdommer kan medføre at det er risikabelt å bli operert. Dette vil avklares i samråd med anestesilegen. Du må ha sluttet med blodfortynnende. (Albyl-E 14 dager før. Marevan 3 dager før- dette må du ta opp med kirurgen). I tillegg må du ikke ta tran eller Omega-3, 10 dager før da dette også øker blødningsrisikoen. Du bør heller ikke ha tatt Ibux, Napren eller andre medisiner i denne gruppen. Unngå også A,D, E- og K-vitamin. Ta foreskrevet antibiotika kvelden før inngrepet og om morgenen. Ta gjerne på deg løstsittende, vide klær, gjerne genser med glidelås.

Operasjonsdagen tar du en dusj og vasker kropp- og lyskeområdet med Hibiscrub såpe. Vask navlen grundig og rengjør gjerne ekstra ved hjelp av Q-tips. Du må ikke smøre deg med fuktighetskrem eller bruke sminke og neglelakk. Ørepynt, smykker og piercing må fjernes. Ta gjerne på deg en løstsittende, vide klær. Du må være fastende minst 6 timer før operasjonen. Det vil si at du ikke kan drikke eller spise i dette tidsrommet. Du kan ta dine faste medisiner og medisiner som klinikken har gitt deg med litt vann, inntil 2 timer før.

Operasjonen

Operasjonsdagen møter du fastende, kirurgen vil markere operasjonsområdet og evt. ta bilde av operasjonsområdet dersom dette ikke er gjort tidligere. Vi går så sammen til operasjonsavdeling der du vil møte operasjonsteamet som består av narkoselege, narkose sykepleier og operasjonssykepleier. De vil overvåke deg under hele operasjonen og sørge for at du har det trygt hele tiden.

Operasjonen foregår i en kombinasjon av lokalbedøvelse og dyp søvn eller i full narkose. I begge tilfeller legges det inn en liten plastnål plassert i en blodåre på håndbaken eller i albuefolden. Før operasjonen vil du få beroligende medisiner via denne nålen. Deretter vaskes operasjonsområdet med desinfiserende væske og dekkes med sterile duker. Operasjonen starter oftest med fettsuging. Deretter legges det et snitt i huden svarende til nedre del av magehuden rett over behåringen på venusberget og ut på begge hofter. Har du gjennomgått keisersnitt med tverrsnitt nederst på magen legges det nye snittet rett under det gamle keisersnitt arret. Hud og underhud løsnes fra bukveggen, ved nedre bukplastikk / minibukplastikk opp til navlen. Ved stor bukplastikk legges det også et snitt rundt navlen slik at denne slipper taket i magehuden. Her løsnes hud og underhudsfettvev opp til ribbensbuen/ brystbenet. Evt. muskelglidning i midtlinjen korrigeres i ved at muskelkantene syes sammen. Ved stor bukplastik legges det alltid inn dren i forbindelse med operasjonen. Dren er tynne plastslanger som kommer ut på siden av såret. Hensikten med disse er at de skal fjerne sårvæske og blodrester fra operasjonsområdet. Huden lukkes med sting som forsvinner av seg selv. Ved full mageplastikk lages det en ny åpning til navlen og denne syes fast i kanten. Til slutt legges det på kirurgisk tape og trykk bandasje.


Huden løsnes
(Ill ASPS)

Musklene(røde) sys sammen.
(Ill. ASPS)

Huden trekkes ned og det lages
nytt hull til navlen.
(Ill. ASPS)

Arret ligger skjult under trusen.
Et lite arr rundt navlen.
(Ill. ASPS)

Operasjonen varer fra 1-2.5 time, deretter vil du være på oppvåkningsavdelingen ca 1,5-3 timer. Når du føler deg i form til hjemreise vil du bli utskrevet fra avdelingen. Det er viktig at du har avtalt med noen som kan komme å hente deg, vi fraråder at du reiser hjem uten tilsyn. Første døgnet bør du ikke være alene.

Etter operasjonen

Etter operasjonen er sårene dekket med kirurgisk tape. Utenpå denne tapen er det absorberende bandasjer. Disse kan fjernes etter 2 -3 dager. Dersom du ikke har dren kan du dusje. Den innerste kirurgiske tapen lar man sitte på. Etterpå tar du på deg et kompresjonsplagg (magebelte eller panty). Dette skal benyttes i 4 uker døgnkontinuerlig etter operasjonen.

De to første dagene etter operasjonen anbefaler vi at du holder deg innendørs og at du holder det mye i ro. Du bør forsøke å bevege armer og ben for å forebygge blodpropp. Etter at drenene er fjernet kan du gradevis begynne å bevege deg mer. Du bør legge forholdene til rette slik at du har muliget til å ta det med ro i de første 1-2 ukene etter operasjonen, eventuelt lenger dersom du har en fysisk tung jobb. Det er viktig at du unngår bevegelser og tunge løft som øker smertene i operasjonsområdet. Mødre med små barn bør ha mulighet for avlastning i 1-2 uker etter inngrepet. Dersom du har fått korrigert muskelgliding må du unngå tung løft og trening av bukmuskulaturen de første 3 månedene etter operasjonen. Operasjonsområdet vil være hovent, stramt og gjerne misfarget etter operasjonen. Dette varer i 2-3 uker. Hevelsen i området som er fettsugd går gradvis tilbake, mye av hevelsen er borte i løpet 3-4 uker, men det kan ta opptil 3-4 mnd. før området er normalisert. Det er viktig å ikke forsøke å rette seg helt ut, men å gå lett fremoverbøyd for å sørge for at blodsirkulasjonen er optimal i huden. Det er ofte lurt å bøye knærne fremfor å bøye ryggen for å unngå ryggsmerter. Etter hvert vil du kunne går mer oppreist. Dette skjer av seg selv og det ikke nødvendig med uttøying. Det er fint å sitte med krum rygg og hoftene og knærne lett bøyd. Legg gjerne en pute under knærne og en ekstra pute under nakken om natten for på denne måten avlaste såret. Du kan også ligge på siden med knærne trukket oppunder deg.

Sykemelding: Dersom det du har fått gjort mageplastikk på bakgrunn av medisinske/ fysiske forhold har du krav på sykemelding. Varigheten på sykemelding er avhengig av hva slags arbeid du har og om det er gjort nedre- eller stor mageplastikk, men 1-4 uker kan være nødvendig. Ved kosmetisk motiverte operasjoner har man ikke krav på sykemelding.

Kontroller: Dersom det er lagt inn dren kan disse som regel fjernes etter 3-5 dager. Bor du langt unna er det mulig fastlegen din kan hjelpe deg med dette. Dette er i så fall noe du må avtale med vedkommende. Videre er det vanlig med en sårkontroll etter ca 1-2 uker. Etter 2-3 mnd. har vi en kontroll hvor vi vurderer sluttresultatet. Kontakt oss gjerne før dersom det er noe du lurer på.

Komplikasjoner - bivirkninger

Blødninger: Det blør alltid litt ut av sårkantene i forbindelse med dette inngrepet.. Derfor legger man alltid dren. Dersom det kommer mye blod, må man ha drenene til dette gir seg. Vanligvis 5-7 dager. Normal blødningsmengde kan i løpet av 3 dager være fra 20-500 ml. Mengden betyr vanligvis ingenting så lenge det avtar fra dag til dag og det ikke samler seg opp blod under huden. Du vil i så fall få en kraftig hevelse og føle deg dårlig. Ta da kontakt direkte med kirurgen. Noen blør også litt langs drenene. Dette er ikke farlig, men kontakt kirurgen dersom du er urolig. Dersom det er gjort fettsuging i forbindelse med mageplastikken vil det ofte komme litt mer sårvæske i bandasjen første døgnet. Dette ser nærmest ut som ”bringebærsaft”. Er bandasjene gjennomtrukket av fuktighet dagen etter operasjonen kan det være hensiktsmessig å fjerne disse. Den innerste tapen lar man sitte på plass. Legg nye kompresser utenpå såret og ta på kompresjonsplagg.

Serom: Dette er en unormal væskeansamlig i operasjonsområdet som kan vise seg 1-2 uker etter operasjonen. Tegn på dette kan være langsomt økende hevelse nederst på magen. Noen pasienter forteller at de føler en ”skvulpefornemmelse” i operasjonsområdet. Vanligvis fanges dette opp i forbindelse med rutinekontroller. Dersom dette oppstår kan det være nødvendig å tømme disse ved hjelp en tynn nål og sprøyte. Det er viktig at man tapper disse kort tid etter operasjonen. Dersom de ikke blir tappet kan det danne seg en tynn hinne omkring disse som kan skrumpe og gi unormale foldinger og fasthet i huden, typisk ned mot arret.

Infeksjoner: Infeksjoner etter bukplastikker er uvanlige. Typisk for infeksjoner er at de inntreffer 5-10 dager etter operasjonen. Symptomer på infeksjon er økende hevelse og smerter, rødhet i huden, generell sykdomsfølelse, evt. feber, frysninger og evt. økende væsking fra sårkantene. For å redusere risikoen for dette forbehandles alle med antibiotika. Dette gis som en engangsdose før operasjonen. Skulle det oppstå en infeksjon vil behandling med antibiotika ofte være nok. Enkelte kan få overfladiske sårinfeksjoner rundt navlen og i arret nederst på magen. Disse krever som regel kun lokal behandling og enkelt sårstell, men det kan være hensiktsmessig at kirurgen får sett på deg og bedømt om det er nødvendig med antibiotika eller annen behandling.

Nedsatt blodsirkulasjon/ hudskader: Noen få får nedsatt blodsirkulasjon helt nederst mot arret. Huden blir da mørk og kan falle av. Denne komplikasjonen er heldigvis relativt sjeldent, men sees hyppigere hos de som røyker. Det er derfor strengt nødvendig å slutte å røyke på forhånd.

Endret følsomhet: Det er helt vanlig at følsomheten nederst på magen blir nedsatt etter denne operasjonen. Mange opplever at den bedres i løpet av de første 12 mnd., men det er uvanlig at man får tilbake helt normal følsomhet i dette området.

Arrproblemer: Enkelte ganger kan det oppstå unormal arrdannelse i operasjonssåret. Arret modnes langsomt. Pasienten vil merke dette ved at arret er tykt, stivt rødt og kløende unormalt lenge etter operasjonen. Pasienter med mørkere hudtyper er noe mer disponert for dette enn de med lyse hudtyper. Dersom dette har oppstått i forbindelse med andre operasjoner du har vært i gjennom er det nyttig om du opplyser dette til kirurgen ved forundersøkelsen. Vi kan da benytte metoder/ avtale hyppigere kontroller for å forebygge dette. Behandlingen kan være spesialtape eventuelt kortison injeksjoner. Av og til kan dette kreve korreksjoner senere.

Slankeopererte pasienter: Vår erfaring er at pasienter som har gjennomgått slankeoperasjoner (gastric bypass, gastric sleeve, duodenal switch) har øket risiko for komplikasjoner etter denne type inngrep. Dette gjelder til tross for at de har en normal BMI (kroppsmasseindeks) på operasjonstidspunktet. Dette er en erfaring vi deler med mange av våre kollegaer. Til tross for at det er gjort mye forskning omkring dette fenomenet er årsaken ukjent. Det eneste som later til å være rimelig sikkert er at det er et ”positivt” samsvar mellom totalt vekttap og komplikasjonsfrekvensen, dvs stort vekttap øker sannsynligheten for komplikasjoner. Dette gjelder spesielt postoperative blødninger, men til en viss grad også andre komplikasjoner som forsinket tilheling, infeksjoner og væskeansamlinger i operasjonsområdet.

Våre kirurger har lang erfaring med dette inngrepet, og pasienter som har gjennomgått en bukplastikk opplever ofte stor grad av tilfredshet.Cosmo Clinic