Rumpeløft

Rumpeløft

Rumpeløft er et kirurgisk inngrep som har vist økende popularitet den senere tiden. Kirurgisk sett kan rumpen løftes/forstørres på følgende måter:

Ønsker du time for rumpeløft hos Dr. Tomm Bjærke, ta kontakt med cosmoclinic.no

1. Rumpeløft - hvor man bare strammer opp hengende slapp hud

Her fjerner man vev fra nedre del av ryggen/flankene og syr bakenden høyere opp. Dette er typisk ved slankeoperasjoner hvor overflødig hud fjernes. Ulempen her er at dette gir uhensiktsmessige arr bak på ryggen over hoftekammen som kan være vanskelige å skjule i bikini. Arrdannelsen er svært vanskelig å forutsi, og bak på ryggen er huden tykk og det blir ofte bredere arr. Mange pasienter synes henget av rumpeballene blir et lite problem i forhold til de arrene de eventuelt kan få ved et rumpeløft.

2. Forflytning av vev - gjøres gjerne i forbindelse med et rumpeløft som bekrevet over.

Dette er typisk hos pasienter som har gått mye ned i vekt, for eksempel i forbindelse med slankeoperasjoner. Her kan det være nødvendig å fjerne overflødig hud og fettvev. I disse tilfellene kan man bruke deler av underhud og fettvev til å fylle opp bakenden samtidig som man strammer huden og får løftet bakenden. Arrproblematikken er den samme som for rene rumpeløft.

Ved både 1) og 2) vil man hvis man strammer mye få et relativt lite pent løft av rumpesprekken - den kan bli liggende svært høyt. Dette kan se litt rart ut.

3. Fettinjeksjon med eget fett

Fett hentet fra for eksempel flankene kan sprøytes inn i bakenden. Fettransplantasjon er en anerkjent metode og er det som er foretrukket hvis man ønsker mer sprett i slunkne rumpeballer som henger. Man kan få en mer fyldig bakende, men man er avhengig av at man har nok fett andre steder på kroppen som kan brukes.

Ulempen med fettinjeksjoner er at det kan bli ujevnt og at bare deler av det fettvevet som sprøytes inn blir værende. Man kan trenge flere operasjoner for å få det jevnt - det er her viktig at pasienten har et klart bilde av kostnadsbildet ved operasjonen og forståelse for at man kan komme til å gjøre flere operasjoner for å oppnå et godt resultat. Fordelen er at fettet er eget vev som kroppen ikke reagerer på, og mange vil også synes det er greit å bli kvitt fett for eksempel i flankene som en "bivirkning" av fetthøstingen.

4. Innleggelse av proteser

Man kan forstørre bakenden med silikonproteser. Disse legges inn via et lite snitt i øvre kant mellom rumpeballene og legges i den store rumpemuskelen (m. Gluteus maximus). Man må ha muskeldekning og den store muskelen spaltes for å få et perfekt leie og redusere sjansen for komplikasjoner.

Mange kirurger er skeptiske til dette fordi dette er et sted hvor man lettere får infeksjoner og innkapslinger av protesene. Det er trolig ikke gunstig å ha et fremmedlegeme man sitter på og utsetter for høyt trykk hele tiden. Protesene kan fort bli liggende i en assymetrisk posisjon. Rapportene om komplikasjoner har vært mange.

Cosmo Clinic