Plastisk kirurgi - plastikkirurgi

Plastisk kirurgi kommer fra det greske ordet plasticos som betyr å forme.

Plastisk kirurgi - plastikkirurgi

Plastisk kirurgi kommer fra det greske ordet plasticos som betyr å forme. I dag bruker vi ordene plastisk kirurgi og plastikkirurgi om hverandre. De fleste tenker på skjønnhetsoperasjoner når vi snakker om plastisk kirurgi. Plastisk kirurgi er all kirurgi der man former eller flytter vev. Vi deler plastisk kirurgi inn i rekonstruktiv kirurgi og kosmetisk kirurgi.

Rekonstruktiv kirurgi er den kirurgien vi utfører for å lage for eksempel et nytt bryst etter brystkreft, å bygge opp et ansikt etter en skade eller reparere en ødelagt hud etter brannskade.

Kosmetisk kirurgi er den delen av plastisk kirurgi der vi forsøker å forbedre utseendet. Det kan være å stramme opp løs hud i ansiktet ( facelift), fjerne hud over øyelokkene ( øyelokksplastikk), løfte slappe bryst eller for eksempel å forstørre brystene med silikon proteser.

I dag har vi 18 års grense som absolutt nedre aldersgrense for kosmetiske inngrep i Norge. Plastikkirurgiske inngrep gir ikke rett til sykemelding i Norge ( men i for eksempel Sverige) dersom inngrepet utføres på kosmetisk indikasjon. Dersom inngrepet utføres på medisinsk indikasjon har man krav på sykemelding. Det innebefatter for eksempel løs hud på øyelokkene som reduserer synsfeltet, store, tunge bryst (brystreduksjon), løs hud på magen( bukplastikk) som gir sår i huden med mer.

Cosmo Clinic